Aanscherping corona-maatregelen: géén activiteiten tot en met 6 april a.s.

Geacht(e) verenigingsbestuur / rayonbestuur / wedstrijdsecretarissen,

In navolging van de oproep van het kabinet van zondag 15 maart jl., adviseren we de Hengelsportverenigingen en sportvissers om je strikt te houden aan de oproep, géén activiteiten tot en met 6 april a.s.

Sportvisserij Oost-Nederland vraagt alle aangesloten hengelsportverenigingen om tijdelijk de verenigingsdeuren te sluiten en last tijdelijk alle evenementen af, in ieder geval tot en met 6 april a.s.

Dus niet alleen wedstrijden, maar ook trainingen, vergaderingen, cursussen, etc.
Dit om middels fysieke afstand overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Individueel gaan vissen kan natuurlijk altijd, met inachtneming van de afstandsregel van 1,5 m uiteraard.

Voor vragen zijn we het gemakkelijkst bereikbaar via de mail op info@sportvisserijoostnederland.nl

Aan onze wedstrijdsecretarissen doen we bij deze het aanvullende verzoek om geen nieuwe wedstrijdaanvragen voor wedstrijden tot en met 6 april goed te keuren.

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Sportvisserij Oost-Nederland
Almelosestraat 1
8102 HA  RAALTE
Tel. 0572-363370
www.sportvisserijoostnederland.nl