Algemene Ledenvergadering

Beste leden.
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 2023.
Deze zal worden gehouden op 20 april 2023 in het gebouw “de Klep” in Zutphen.
De aanvangstijd is om 20.00 uur.

Agenda voor deze vergadering.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Herdenking van de overleden leden.
 3. Jaarverslag secretaris.
 4. Fin. verslag over de jaren 2021-2022. Verhoging contributie.
 5. Nieuws over de Zutphense wateren en wat er staat te gebeuren.
  Pauze.
 6. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar dhr. Ramerman.
  Nieuwe bestuursleden kunnen zich voor opgave kan melden bij het secretariaat.
 7.  Uitsluiting van aansprakelijkheid (brief N.O.C/N.S.F.)   Toelichting door de voorzitter.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting door de voorzitter