Algemene Ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering op donderdag 25 april om 19.30 uur in de Klep te Zutphen.

De agenda:

  1. Opening voorzitter.
  2. 1 Minuut stilte voor de ons ontvallen leden.
  3. Jaarverslag secretaris.
  4. Jaarverslag penningmeester(s).
  5. Nieuws over de Zutphense wateren.
  6. Pauze.
  7. Bestuursverkiezing (geen verkiezing, niemand aftredend).
  8. Toelichting steigers vijver.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting door voorzitter.

Bart Soeters..