Cursus bosmaaier/motorkettingzaag

Interessepeiling cursus bosmaaier/motorkettingzaag 2022

Sportvisserij Oost-Nederland biedt ook dit jaar vrijwilligers de mogelijkheid om gratis maai- en/of zaagcursussen te volgen. Via deze cursussen willen we iedere vrijwilliger helpen om veilig, getraind en gecertificeerd maai- en zaagwerk te kunnen doen.

Vooral vanuit het oogpunt van veiligheid maar ook vanwege eventuele aansprakelijkheid is het belangrijk om de vrijwilligers de juiste kennis en vaardigheden mee te geven. Dit is een verantwoordelijkheid van iedere vereniging. Wij merken in ieder geval dat veiligheid en verantwoordelijkheid een terugkerende vraag is bij beheer en onderhoudsprojecten.

Sportvisserij Oost-Nederland kiest er daarom voor om in haar onderhoud- en beheerprojecten alleen nog met gecertificeerde vrijwilligers te werken. Vanuit het oogpunt van veiligheid en eventuele aansprakelijkheid vinden wij het niet langer verantwoord om dit werk door niet getrainde vrijwilligers te laten doen. Wij willen voorkomen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan met b.v. scherpe zaagbladen of omvallende bomen.

Via deze email peilen wij de interesse voor beide cursussen. Dus kent u vrijwilligers of potentiële vrijwilligers die met deze bosmaaier- en/ of zaagcursus iets voor uw vereniging en de sportvisserij kan betekenen? Stuurt u dan een email naar kouwenhoven@sportvisserijoostnederland.nl

Per vereniging subsidiëren wij maximaal 2 vrijwilligers. De cursus voor de bosmaaier duurt 1 dag, de cursus voor de kettingzaag duurt 3 dagen. Houd er rekening mee dat de gecombineerde cursus 4 (werk)dagen in beslag neemt. Er wordt geprobeerd om de cursus zoveel mogelijk op zaterdagen in te plannen en in de regio van Raalte. Afhankelijk van de aanmeldingen, gaan cursussen wel of niet door en wordt er gezocht naar een geschikte aanbieder en datum.

Bij aanmelding van de cursist(en) graag de volgende gegevens vermelden;

  • hengelsportvereniging
  • voor- en achternaam
  • initialen
  • geboorteplaats
  • geboortedatum
  • geldig mailadres.

Deze gegevens zijn nodig voor het uiteindelijke certificaat wanneer de cursus(sen) met succes zijn afgerond.
Gelieve de aanmeldingen door te geven vóór 1 april 2022.

Met vriendelijke groet,
Mark Kouwenhoven
Projectmedewerker