Geen informatie over vispassen

Vanaf 01 juli wordt er geen informatie over vispassen e.d. meer verstrekt zal worden.
Alles gaat via Sportvisserij Nederland.