Geert Wagener overleden

Beste leden.
Gisteren, 10 november, bereikte ons het droeve bericht dat de voormalige voorzitter van onze vereniging Geert Wagener is overleden.

Geert heeft ongeveer 15 jaar onze vereniging geleid, en was ook de grondlegger van de steiger in de Vispoortgracht.
Enige tijd geleden is hij verhuisd naar Tilburg.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn werkzaamheden voor Ons Belang.

Wij wensen zijn echtgenote Mieke en verdere familieleden alle sterkte toe.

Namens bestuur en leden,
Bart Soeters.
Secretaris Ons Belang Zutphen.