Viswedstrijd Marshaven

Op 23 december wedstrijd op de Marshaven.

Inleg 10 Euro (gepast betalen) verzamelen/loten om 08.00.

Vissen van 09.30–14.30 uur.

Opgave bij Gerrit de Jong, tel. 06 4095 4231