Jaarvergadering 2022

Uitnodiging Jaarvergadering.

Dinsdag  17 mei 2022.
LOCATIE: DE KLEPPE, Govert Flinkstraat 1 Zutphen.
Aanvang 19.30 uur.

Alleen leden van Ons Belang Zutphen hebben toegang.

De agenda:

 1. Opening door voorzitter.
 2. Herdenking ons ontvallen leden.
 3. Jaarverslag secretaris /wedstrijden 2021.
 4. Financieel jaarverslag 2021.
 5. Verslag vorderingen contracten wateren.
 6. Pauze.
 7. Bestuursverkiezing: Afredend en herkiesbaar dhr. Mooy.
  Hr. Soeters  blijft tot zich secretaris meld. Ook zoeken wij een penningmeester.
 8. Verslag jeugdcommissie.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting

* Indien zich bestuursleden melden, kan dat tot een half uur voor de vergadering. Voor DB leden, tot een week voor de vergadering