OPROEP

Sportvisserij Oost Nederland vraagt iemand die bereid is om a.s. zaterdag toezicht te houden in een vak tijdens de Barbeelwedstrijd

In de IJssel te Brummen (geen auto s in de wei en de looppaden gebruiken).

Opgave bij Bart Soeters.