Reactie op Facebook

Op 16 juni j.l heeft het bestuur samen met de wedstrijdleider en jeugdleider een z.g. rondetafelgesprek gehad. Tijdens dit gesprek gaf de heer Gerrit de Jong aan dat er een probleem was met de organisatie voor de z.g. 4 en 2 daagse welke gehouden zouden worden in het najaar in de IJssel.
De oorzaak van het probleem is dat de wedstrijd locatie Windmolens  (rechten liggen bij Federatie Oost Ned) niet meer beschikbaar is door een algemeen toegangsverbod welke door de Gemeente Zutphen is verordend.

De heer de Jong gaf aan dat hij nergens naar toe kon uitwijken daar de gewenste plekken op gewenste datum niet beschikbaar zijn.
De heer de Jong gaf aan dat hij zijn functie per direct neerlegt daar hij moe was van al het commentaar en gefrustreerd is dat het niet lukt.

Het gaat dus over 1 locatie waar men niet meer kan en mag komen.
Wij respecteren echter het besluit van de heer de Jong.
De oorzaak ligt dus echter niet bij HSV Belang

Daar de Gemeente Zutphen de locatie Windmolens tot een verboden gebied verklaard heeft en men hetzelfde wil doen met de Landtong bij de Marshaven heeft HSV Ons Belang  (v.w.b. De Marshaven) alsook de Federatie Oost Nederland (v.w.b. De Windmolens) hier al enige tijd (begin van het jaar) terug bezwaar tegen aangetekend. Er zijn diverse gesprekken geweest met de gemeente en het rentmeesters kantoor waar de gemeente het beheer heeft gestald. Echter het zal U bekend zijn dat ambtelijke molens traag draaien.