Verboden voor bromfietsen

Het blijkt dat er zich personen met bromfietsen in de uiterwaarden (o.a. de Marshaven) bevinden, waaronder ook vissers.
Het is verboden (buiten de ontheffing-houders) zich met gemotoriseerd vervoer zich in de uiterwaarden te begeven.