Viswedstrijd Marshaven

Op 26-01-2020 is er een wedstrijd in de Marshaven.

Opgave/info:
G. de Jong, 
06 4095 4231