Vrijwilligers gezocht

De HamerlandseDelta Oprüümers organiseert een schoonmaakactie uiterwaarden Zutphen (De Hoven).

De HamerlandseDelta Oprüümers is een burgerinitiatief die zich bezig houdt met het opruimen van de uiterwaarden, voornamelijk bij De Hoven. Daarnaast zijn ze zeer begaan met de natuur en zouden ze meer mee willen denken met de inrichting van de sloten in het gebied, dat volgt mogelijk een vervolg op.

Nu hebben ze een schoonmaakactie gepland en het lijkt ons een leuk/goed idee om hier als (lokale) sportvisserij bij aan te sluiten.
De bedoeling is om dit op 19 september, tijdens World Clean Up Day, uit te voeren.

Opgave bij BM Soeters, tel  06 3366 2394