Wedstrijd Marshaven

Op 18 februari 2018 is er een wedstrijd in de Marshaven, max. 12 personen, voor leden.

Opgave bij Eibert v/d wal.