Wedstrijd op de vijver

Op zaterdag 26 september organiseert de vereniging een wedstrijd op de vijver.

Opgave bij Gerrit de Jong  06 40954231