Aanpassing wedstrijd reglement 2017

Na onderling overleg heeft de 50 Plus commissie besloten om de leeftijd grens tot toetreding bij de 50 Plus vaste stok competitie te verhogen naar 55 jaar. 2017 wordt een overlangs jaar, d.w.z. dat degene die in 2017 50 plus is of wordt, aan deze competitie mag deelnemen en zich hiervoor nog kan opgeven.

In de competitie van 2018 moet men dus 55 jaar zijn (of worden) om hieraan
deel te kunnen nemen. De maximale deelname is vanaf 1-1-2017 20 personen, d.i.v. met ruimte gebrek    aan de meeste wateren waarin de competitie gehouden wordt. Mocht het zo zijn dat de inschrijving de 20 personen overschrijdt, dan worden    deze op een wachtlijst geplaatst en wordt plaatsing bepaald door inschrijf datum.

De deelnemers van 2016 (18 pers.) zijn automatisch geselecteerd voor het seizoen 2017 maar moeten zich voor 30 maart 2017 wel weer opnieuw    aanmelden.
Start competitie 2018 wordt dan 55 Plus vaste stok competitie

Wij hopen u allen voldoende informatie te hebben verstrekt,
Met vriendelijke groet,

50 Plus commissie vaste stok competitie
voor deze S. de Wit