Hemelvaart wedstrijd

10  Mei Hemelvaart wedstrijd bij de windmolens(IJssel).

Vissen van 08.00–14.00 uur. Inleg 10 euro, gepast betalen.

Loten 06.30 uur.

Opgave Gerrit de Jong 06 40954231.