Wedstrijdkalender

Junior IJsselfestijn
Op 26 oktober a.s. wil Sportvisserij Oost-Nederland een Junior IJsselfestijn organiseren aan de Rembrandtkade in Deventer voor kinderen van 8 – 17 jaar.
Tijdens deze dag mogen kinderen onder begeleiding vissen met stevige feederhengels in de IJssel. Geschikte feederhengels met steunen en overige toebehoren zijn beschikbaar voor 20 kinderen.
Daarnaast zijn er voor kinderen die dat willen ook vaste hengels beschikbaar om mee te vissen. Eventuele verdeling c.q. roulatie wordt nader bepaald aan de hand van het aantal opgaven.
We rekenen op een maximale deelname van 40 kinderen.

Hulp gevraagd
Om dit evenement te laten slagen, zou het heel fijn zijn als ook vanuit uw vereniging enkele vrijwilligers kunnen helpen met het begeleiden van de kinderen.
We zijn ook nog op zoek naar ervaren IJsselvissers die met een volledige uitrusting aanwezig willen zijn en de kinderen een korte uitleg kunnen geven.
Ook stellen we het erg op prijs als u met wat jeugdleden van uw vereniging meedoet aan dit leuke en leerzame jeugdevenement.

Kinderen kunnen zich hier opgeven: https://www.sportvisserijoostnederland.nl/jeugd/
O ja, delen via Facebook stellen we zeer op prijs: https://www.facebook.com/events/1648748845259622/

Met vriendelijke groet,
Jarno Veldhuizen en Sonja van der Kooi
Sportvisserij Oost-Nederland

Download hier de flyer