Over Ons

HSV Ons Belang is opgericht op 14 januari 1918 en hiermede een van de oudste verenigingen in Zutphen/ Warnsveld met in 2021 een aantal van 2000 aangesloten leden.

HSV Ons Belang is aangesloten bij regionale (Federatie Sportvisserij Oost Nederland) en de landelijke (Sportvisserij Nederland) organisaties, welke onze vereniging professioneel ondersteunen. Sportvisserij Nederland is als derde grootste bond lid van NOC-NSF.

Wij zijn een actieve vereniging welke met vrijwilligers zich inzetten voor het verbeteren van visstand, goede sportvisserijmogelijkheden, begeleiding van de jeugd en tal van andere activiteiten voor onze leden.

Sportvisser zijn natuurmensen en dienen zorgvuldig om te gaan met hun vangsten Dat begint bij de jeugd en hiervoor geven wij door middel van educatie, door bijvoorbeeld vislessen in onze jeugdopleiding alsook op basisscholen. Hier leren de kinderen via gastlessen biologie over de onderwaternatuur en hoe hierop een verantwoorde manier mee omgegaan dient te worden. Hierdoor krijgen we de jeugd niet alleen maar naar buiten maar creëren we ook draagvlak voor toekomstig natuurbeleid.

Voor ouderen in onze vereniging is sportvissen een ontspannende buitenactiviteit die actief houdt en zorgt voor sociale interactie. HSV Ons Belang heeft diverse steigers in de Zutphense water die geschikt zijn voor minder validen.

Sportvissers hebben vanzelfsprekend belang bij een goede visstand en bereikbaarheid van de wateren. Hierbij werken wij samen met de Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn/ IJssel welke zorg dragen voor het maaibeleid, natuurvriendelijke oevers en aanpak van watervervuiling om vissterfte te voorkomen.  Ook heeft onze vereniging in samenwerking met Sportvisserij Nederland en Federatie Sportvisserij Oost Nederland in 2019 een Beheersplan en Visplan van de wateren in Zutphen ontwikkeld voor de komende jaren.
Helaas is hier een achterstand in de uitvoering gekomen door de strenge regels in 2020/2021.

Sportvissen is goed gereguleerd door de wetgeving maar ook via de voorwaarden en gedragscodes in de VISPAS. Met onze verenigingscontroleurs wordt erop toegezien dat sportvissers over de geldige papieren beschikken en gehandeld wordt volgens de opgestelde regels. Sportvissers zijn verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan. Hierbij worden wij ondersteund door de Gemeentelijke BOA’S als ook door Boa’s welke in dienst zijn van de Federatie Sportvisserij Oost Nederland. Eventuele misstanden en stroperij kunnen hierdoor worden voorkomen.

John Mooy
Voorzitter HSV Ons Belang
06-05394 2460