Wedstrijdvoorwaarden

wedstrijden-voorwaardenVoor wedstrijden op stromende wateren georganiseerd binnen het werkgebied van Federatie Oost Nederland, waarvoor wedstrijdvergunningen worden uitgegeven door Federatie Oost Nederland.

  1. Het leefnet moet zoveel mogelijk recht vooruit en aan de buitenkant van het net verzwaard aan het uiteinde in het water liggen (lengte ten minste 3 mtr).
  2. Het is ten strengste verboden het net d.m.v. stenen te verzwaren. Dit op straffe van diskwalificatie.
  3. Bij wedstrijden die langer duren dan 6 uur dient ten minste om de 6 uren gewogen te worden.
  4. Op al deze voorwaarden zal door controleurs en boas gecontroleerd worden. Bij overtredingen hiervan kan de persoon in kwestie worden geschorst voor 1 jaar.
  5. Het is verboden de verzwaring van het net te verwijderen voordat de weegploeg vraagt het net aan te bieden voor weging.

Het bestuur Hengelsport Federatie Oost Nederland
info@hsfon.nl