Het wedstrijdreglement

wedstrijden-westrijdreglementHet wedstrijdreglement H.S.V. “Ons Belang”

 1. Er wordt gevist op gewicht, m.u.v. snoek, snoekbaars en paling.
 2. Gebruik van aas is vrije keuze, met uitzondering van “vers de vase” en gekleurde maden.
  Imitatie aas is wel toegestaan.
 3. Het gebruik van een katapult is op eigen risico . Het gebruik en/of in het bezit hebben van een “visvinder” is verboden.
 4. Er mag slechts met 1 hengel gevist of gevoerd worden.
 5. Vis bewaren in een niet metalen leefnet, dit dient vanaf het eerste signaal tot aan de weging in het water te blijven. Vis in levende staat aanbieden, het leefnet mag alleen aan de buitenkant verzwaard worden. Het leefnet moet min. 40 cm. in doorsnede zijn en min. 3.50 mtr. lang zijn.
 6. Peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan.
  1e signaal; voeren en vissen, 2e signaal; einde wedstrijd.
  De tijdens het 2e signaal aangeslagen vis telt nog mee. Indien na het eindsignaal nog vis wordt gevangen, volgt diskwalificatie, bij meerdaagse wedstrijden wordt een O genoteerd.
 7. Hulp van derden is alleen toegestaan als hiervan vooraf melding is gemaakt.
 8. Achterpoten van het plateau mogen niet in het water staan, als er te weinig ruimte is voor het leefnet, dan eerst overleggen met de wedstrijd-commissie.
 9. Onderling ruilen van plaats nummers is verboden.
 10. Max. 2 mtr. links of rechts van het plaatsnummer de stek opbouwen, m.u.v. de IJssel bij een hele krib. Bij in en uitstromend vissen 5 mtr. vanuit het midden van de krib blijven.
 11. De commissie kan ten allen tijde de wedstrijd staken of tijdelijk stilleggen, ook vist iedereen op eigen risico, de wedstrijd commissie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade.
 12. Iedere poging tot bedrog of misleiding, onsportief of aanstootgevend gedrag kan leiden diskwalificatie.
 13. Max. 20 kg. vis per leefnet, zit er meer in, dit dan eerst laten wegen. Zit er bij het wegen meer in dan wordt het afgerond op 20 kg.
 14. Gewonnen prijzen persoonlijk afhalen, bij verhindering in overleg met de wedstrijd-commissie. Laat uw visstek verzorgd achter.
 15. Bij geschillen is de mening v.d. wedstrijd-commissie doorslaggevend.

Afwijkende regels 50 Plus senioren afdeling.

 1. Er wordt gevist in 2 vakken met een punten systeem, met in elk vak een winnaar.
 2. De hengel lengte is verruimd van 9.5 mtr. naar maximaal 10 mtr.
  d.i.v. met verschillen in merken van hengels, de meesten zijn al 9.8 mtr.
 3. Vissen met de korf [ z.g. balletje/balletje ] is alleen toegestaan in het kanaal en aan de IJssel.
 4. Hulp van derden is toegestaan, zoals helpen met scheppen enz. maar de hengel van de buurman mag niet in handen worden genomen, alleen de vis die zelf gevangen wordt telt.
 5. Max. 1 mtr. links of rechts van het plaatsnummer de stek opbouwen.
 6. Na afloop van de viswedstrijden de berm schoon en schadevrij achterlaten.
 7. De wedstrijd deelnemers vissen mee op eigen risico, de wedstrijdcommissie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade cq letsel.

Een Ieder dient dit reglement te kennen.
Veel visplezier

Wedstrijd – commissie Ons Belang
Wedstrijd – commissie senioren 50 Plus

U kunt het wedstrijdreglement ook downloaden als PDF-document.